Zásady ochrany osobných údajov

Chceme byť transparentní v tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ ste návštevníkom stránky www.nasadomacnost.sk, alebo ste členom e-mailového klubu tejto webstránky.

Riadime sa platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Slovník pojmov

“Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Media Dnes s.r.o., Kysucká cesta 9, 010 01 Žilina, IČO: 46695249, DIČ: 2023530355.

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

Čiže – používame rozličné aplikácie, ktoré majú v nejakej miere prístup k vašim dátam. Ako, k akým, na ako dlho a čo s tým môžete robiť, to je popísané v tomto dokumente.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejší obsah.

Ak ste členom nášho e-mailového klubu, tak vám gratulujeme, lebo je tam naozaj zábava. Svojim prihlásením a zaškrtnutím toho políčka, ktoré všetci zaškrtávajú, ste nám dali súhlas na zasielanie emailov, v právnej reči “marketingových rozosielok”. Tento váš súhlas je tzv. “právnym základom” na toto rozosielanie. Pre tento účel zbieram nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa, niekedy aj krstné meno.

Čo ak chcete tento súhlas odvolať a emaily už dostávať nechcete? Zrejme ste klikli na tlačidlo “Odhlásiť sa”, ktoré je dostupné na konci každého e-mailu ktorý vám posielame. Môžete náš tiež kontaktovať na ahoj@nasadomacnost.sk a tým pádom budeme považovať váš súhlas so zasielaním e-mailov za odvolaný.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Používame služby ďalších poskytovateľov služieb. Počas tohto procesu sú zhromažďované informácie ako IP adresa, typ vášho prehliadača, jeho jazyk, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a odkazy, na ktoré kliknete.

Google Analytics – Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu.  Viac info tu: Google Analytics.

Akismet – Služba Akismet sa používa na ochranu komentárov pred nevyžiadnou poštou (spamom) pod článkami. Viac info tu: Akismet.

ConvertKit – Poskytovateľ e-mailových služieb ConvertKit spracúva vašu e-mailovú adresu, aktivitu s e-mailami ktoré vám posielame a v niektorých prípadoch aj vaše celé meno a priezvisko. Viac info tu: ConvertKit

Facebook – Na stránke máme vložený kúsok kódu od Facebooku, ktorý nám potom umožňuje zobraziť vám cielené reklamy na tejto sociálnej sieti a na Instagrame. Buďte radi, inak by ste videli rovnako veľa reklám, ale na ešte väčšie blbosti. Viac info tu: Facebook

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Na tomto webe používame šifrovanie pomocou HTTPS protokolu od poskytovateľa Let’s Encrypt – to je ten zelený zámok vedľa URL adresy. Všetky tretie strany, s ktorými spolupracujeme sú certifikované na prácu s dátami podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Vaše práva

Môžte a máte právo:

Zistiť, či www.nasadomacnost.sk vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a aký je dôvod ich spracovania.

Právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme

Právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali

Právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.nasadomacnost.sk k inému subjektu

Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie

Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať v podstate všetko a hocikedy.

Právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte ma na e-mailovej adrese: ahoj@nasadomacnost.sk, 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo máte pocit, že porušujeme Vaše práva v tejto oblasti, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/